שיעור ראשון לניסיון (עד 3 שעות)100 ₪
חברות חודשית במועדון₪350
שימוש חופשי בציוד המועדון בשעות הפתיחה, קבלת הדרכה ממדריכים בוגרי וינגייט, השתלמויות שונות בתחום הקשתות וכיסוי ביטוחי שנתי. כמו כן החברות מקנה הנחה בקניית ציוד וכניסה לתלת מימד ב-30 ₪.
כרטיסייה חודשית₪400
הכוללת כל מה שכלול בחברות חודשית במועדון ובנוסף 6 ניקובים לכניסה של משפחה או חברים. כל ניקוב הוא לאדם, לפעם אחת, לירי אתגרי ללא הגבלה. הכרטיסייה מוגבלת לחודש קלנדרי.

סדנת גילוף קשתות

עלות חודשית לחברי מועדון₪75
שיעור בודד למשתתף שאינו חבר מועדון₪100
עלות חודשית למשתתף שאינו חבר מועדון₪250
סדנת גילוף קשתות