מועדון קשתי בית לחם הגלילית

חוקים

תחרויות בקשתות וכללי היסוד שלהן.
תחרות קשתות יכולה להיערך בשטח פתוח ובאולם סגור.
זכויותיהם וחובותיהם של המתחרים: מתחרה רשאי לפנות אל השופטים בעת ביצוע הירי.
מתחרה חייב:
לערוך את האימון לקראת התחרות במקום ובזמן שנקבעו לשם כך על ידי חבר השופטים; להופיע בתחרות במדי ספורט מסודרים;
להודיע מיד לשופטים במקרה שח. ץ שירה חוזר מהמטרה או עובר דרכה.

להורדת קובץ המלא לחץ כאן